1

Nguyễn Thị Hiền - Tổ trưởng

2

Cao Ngọc Quý - Tổ phó

3

Bùi Xuân Châu

4

Nguyễn Đức Lộc

5

Hồ Thị Bình

6

Tạ Thị Thuận

7

Trịnh Thị Thu Thuỷ

8

Phan Đình Hiền

9

Nguyễn Thế Anh