1/ Võ Thị Thùy Trang- Tổ trưởng

2/ Vũ Thị Lan

3/ Trần Thị Sang

4/ Võ Thị Bích Nga

5/ Vũ Thị Ngọc Hằng