1

Nguyễn Thị Thuỷ  - Tổ trưởng

3

Hồ Thị Hương - Tổ phó

4

Phạm Hoàng Lan

6

Cao Thị Kiều Châu

7

Lê Trọng Sơn

8

Nguyễn Thị Lâm Trân

9

Nguyễn Thị Thanh Hoa

10

Nguyễn Thị Thanh Trúc

11

Đặng Thị Minh Thúy

12

Đinh Thị Hoài Thương

13

Trương Thị Quỳnh Anh

14

Dương Thị Hà

15

Nguyễn Thị Ảnh

16

Nguyễn Thị Hoàn