1

Trần Thị Huệ - Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Tuyết Mai - Tổ phó

3

Nguyễn Thị Trang

4

Trương T.Như Trang

5

Trần T.Mai Thảo

6

Bùi Thị Mỹ Linh

7

Lê Thị Phương Châu

8

Nguyễn Cửu Kim Uyên

9

Hoàng Nhị Hà

10

Trần Thị Thảo Trúc

11

Nguyễn Thị Thu Hằng

12

Trần Cao Thuỵ Nga

13

Nguyễn Thị Kim Thoa

14

Văn Thị Hoàng Vy

15

Lê Thị Trang