1

Nguyễn Nhật Quang-Tổ trưởng

2

Huỳnh Văn Tăng

3

Võ Giao

4

Đinh Thị Anh Bình

5

Trần Thị Thu Giang

6

Bùi Hữu Nhơn

7

Phạm Ngọc Thạch

8

Đinh Thị Bé

9

Trần Thị  Minh Nguyệt - Tổ phó

10

Thái Thị Hà

11

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

12

Nguyễn Thị Lanh

13

Phan Thị Hải Yến

14

Trương T.Thanh Tuyền

15

Lê Trung

16

Trần Thị Cẩm

17

Lưu Thị Thanh Hương

18

Nguyễn Thị Ngọc Thương

19

Nguyễn Nhụy Thanh Khuê